Watercolor Worship

Kanał Ramony, na którym można zobaczyć malowane przez nią akwarele, które często ilustrują wybrane wersety Pisma Świętego.