Projekty

Jednym Sercem

Kanał ewangelizacyjny, prowadzony przez nas (Ramonę i Jana Figatów).

Fundacja Jednym Sercem

Fundacja Jednym Sercem zajmuje się szeroko pojętą ewangelizacją, a w szczególności ewangelizacją młodzieży i małżeństw.

Wspólnota Pocieszyciele Maryi

Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna w Kościele Rzymskokatolickim.

Podcast Jednym Sercem

Podcast Jednym Sercem możesz słuchać na następujących platformach:

Biblia90dni

Ogólnopolski projekt czytania Pisma Świętego, przedstawiający harmonogram przeczytania Pisma Świętego w 90 dni.

Ślubny Licznik Dni

Aplikacja Ślubny Licznik Dni, dedykowana wszystkim małżeństwom i parom przygotowującym się do ślubu.

Warsztaty

Gorejącym Sercem

Warsztaty dla ewangelizatorów.
Warsztaty dla tych, którzy chcą skutecznie głosić Jezusa Chrystusa.

“Szczęśliwi, którzy słuchają Jego pouczeń, całym sercem szukają Jego woli.”
Ps 119,02

W Drodze Serca

Warsztaty dla osób stanu wolnego.
Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://wdrodzeserca.pl

"Czy mogą iść razem dwie osoby, które się ze sobą nie spotkały?"
Am 3,3

Pocieszenie

Warsztaty ewangelizacyjne, które są adresowane do wszystkich, którzy pragną przeżyć spotkanie z Bogiem, który jest źródłem pocieszenia. Nie ważne, w jakim momencie swojego życia jesteś i jaka jest Twoja relacja z Bogiem. Bóg zaprasza Cię, byś oddał się jeszcze głębiej Jemu, by mógł działać w każdej sferze Twojego życia niosąc pokój i ukojenie.

“Pocieszy cię Ten, który dał ci imię!”
Ba 4,30b

Inne wydarzenia

Fundacja Jednym Sercem - ewangelizuj z nami

Katechezy O Wierze I Modlitwie

Cykl katechez o wierze, życiu duchowym i posłudze.