Pocieszyciele Maryi

Nasza wspólnota! Założyliśmy ją w naszej parafii i od ponad 3 lat Janek jest w niej liderem.

Wspólnotę tworzą głównie ludzie młodzi, których pragnieniem jest ożywianie relacji z Bogiem i dzielenie się radością. Chcemy, aby całe nasze życie było nieustannym oddawaniem Bogu chwały.

Angażujemy się w dzieła nowej ewangelizacji, a także posługujemy modlitwą wstawienniczą. Organizujemy kursy ewangelizacyjne (m.in. Kurs Nowe Życie), prowadzimy spotkania formacyjne, bierzemy udział w ogólnopolskich wydarzeniach (tj.: „Jezus na Stadionie”, „Przystań z Jezusem”) oraz głosimy Dobrą Nowinę wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy posłani.

“Pocieszy cię Ten, który dał ci imię!” Ba 4, 30b

Odwiedź nas: strona wspólnoty.