błędy w ewangelizacji

12 błędów w ewangelizacji

Jakie najczęściej błędy popełniamy, gdy chcemy głosić Boga? Czego nie powinniśmy robić, gdy chcemy, by ktoś się nawrócił?