Czy katolik powinien pić alkohol?

Odcinek o alkoholizmie i o tym, jaki stosunek do alkoholu powinien mieć katolik.