Przedziwna przemiana Janka

Zapraszamy do obejrzenia przedziwnej przemiany Janka!

Film jest częścią kampanii Fundacji Jednym Sercem, promującej czytanie Pisma Świętego.

Zachęcamy również do wspierania inicjatyw Fundacji Jednym Sercem.
Strona akcji: https://fundacja.jednymsercem.pl/przedziwna-przemiana/