modlimy się o uzdrowienie

Modlitwa o uzdrowienie

Wiemy, że takie modlitwy mają zasadność, bo Jezus w Ewangeliach chodzi po wsiach i miastach i uzdrawia. I mówi, że my (również Ty) będziemy dokonywać większych znaków.
Więc jeśli jeszcze tego nie robisz to najwyższy czas zacząć!

Jak się do tego zabrać?

Z pomocą przychodzi nam Pismo Święte. Jest tu mnóstwo różnych instrukcji, np:

Mk 16,15-18: I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

Więcej w odcinku: