jak pokonać zło

Jak pokonać zło, szatana

Jak pokonać złego ducha, szatana? 

Przedstawiamy 8 sposobów, jak skutecznie przyjmować Bożą ochronę.

I są to sposoby, które zostały zawarte w podrozdziale oficjalnego dokumentu Kościoła Katolickiego, jest to dokument Komisji Doktrynalnej Odnowy Charyzmatycznej na temat modlitwy uwolnienia (Link).

Są one tam prosto i krótko zebrane i z naszego doświadczenia posługi modlitwą wstawienniczą bardzo trafnie.

Zły duch, szatan, krąży wokół nas jak lew ryczący, gotowy, aby nas pożreć. I stąd pojawiający się w ostatnich latach trend w nauczaniach na zwracanie szczególnej uwagi na zagrożenia duchowe. Ale czasami brakuje w tym wszystkim zaznaczenia, że szatan został już pokonany na krzyżu, a my przyjmując Jezusa jako naszego Pana i szczerze się nawracając jesteśmy chronieni. Za duży nacisk nakłada się z jednej strony na moc szatana, a z drugiej strony limituje się moc Boga, który jest przecież wszechpotężny. Jedyne, czego nie chce naruszyć to naszej wolnej woli, która często świadomie lub mniej świadomie wybiera zło, rezygnując tym samym z ochrony, jaką mamy w Bogu.

Oto więc przedstawiamy 8 sposobów na przyjmowanie tej wolności, której chce dla nas Bóg, którą dla nas wywalczył swoją krwią:

  1. Proś o Ducha Świętego
  2. Wzrastaj w Świętości
  3. Módl się
  4. Wybaczaj
  5. Uświadom sobie, że Jezus walczy za Ciebie
  6. Załóż na siebie Zbroję Bożą (Ef 6,11-17)
  7. Głoś Ewangelię
  8. Trwaj w Kościele

Omawiamy je w odcinku, do którego odsyłamy: