Kerygmat

Kerygmat jest to ścieżka Bożej Miłości, składająca się z sześciu punktów. Albo innymi słowy: jest to droga sześciu ścieżek prowadząca do jedności z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Na tej drodze uobecniają się Boże cuda.

1. Miłość Boża

2. Grzech

3. Zbawienie w Jezusie

4. Ogłoszenie Jezusa Panem

5. Obietnica Boga Ojca – Duch Święty

6. Wspólnota